Kıl çadır çeşitleri bakımından kullanıldığı alanlara göre ayrıldığı gibi dönem dönemde kategori edilmiştir. Daha sonradan da görünüm olarak ayrılmıştır. Kıl çadır özellikleri ve kıl çadır çeşitlerine ulaşabilmek için aşağıdaki linkleri tıklayabilir ve detaylı bilgilendirmeler alabilirsiniz. Bu bilgilendirmeler kıl çadır kültürünü daha iyi anlayabilmek ve kıl çadır kültürünün geçmişten günümüze uzanan hikayesini anlamamıza yardımcı olabilmektedir.

Otağ, Türk kültüründe önemli yer tutan büyük ve süslü çadırdır. Genellikle sefere çıkan kağanların konaklamak için ovaya kurdurduğu çadırların bütününe otağ denir.Otağ, Orta Asya Türk devletlerinde bir azâmet, Müslüman-Türk devletlerinde ise bayrak ve tuğ ile berâber hâkimiyet alâmeti olarak telakkî edilmiştir. Çin kaynaklarına göre eski Türklerde bayraksız otağ, otağsız bayrak olmazdı. Uygurlarda, hâkan çadırlarına “bayraklı otağ” denilirdi. Bundan, hâkânın çadırının aynı zamanda savaş karargâhı olduğu düşünülebilir Daha fazla otağ çadır ile ilgili bilgi almak için otağ çadır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kıl Çadır Çeşitleri

Kullanım Alanlarına Göre Kıl Çadırlar: 

Görünüm Özelliklerine Göre Kıl Çadırlar:

  • Otağ kıl çadır çeşitleri
  • Yörük kıl çadır çeşitleri
  • Karakıl çadır çeşitleri
  • Osmanlı kıl çadır
  • Oba kıl çadır
  • Göçebe kıl çadır
  • Şeyh kıl çadır
  • Türkmen kıl çadır
  • Sofra kıl çadır
  • Asker Çadırları

Kıl çadırlar hakkında daha fazla bilgi almak için kıl çadırları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kıl çadırları sayfalarına ulaşmak için ilgili çadırın üzerine basmanız yeterlidir. Ayrıca kıl çadır sipariş kıl çadır çeşitlerimiz için Galeriyi ziyaret edebilirsiniz

Çadır Kültürü:

kıl çadır çeşitleri

kıl çadır çeşitleri

Çadır sahibinin yaşama mekanının büyüklük, yükseklik ve örtü rengi gibi fiziksel özelliklerini, belirli ölçüler içinde tespit etme hak ve öz gürlüğü vardır. Ancak; çadırını ne zaman ve nereye çatacağına tek başına karar veremez. Çadırını istediği obaya ya da oba içinde istediği yere kuramaz. Şimdiki gibi kıl çadır özellikleri yazılı kurallar konulmamış olsa da; mensubu olduğu obanın diğer fertlerinin hak ve özgürlüklerini gözetmek; ilinin töresine, obasının geleneğine harfiyen uymak ve özellikle de kutsal mekanlara saygı göstermek zorundadır.

Mezarlık içine, çevresine, su kaynaklarının yakınına ve orman içine çadır kurulmaz. Yeni bir yere yaylak ya da kışlak kurulurken; toprak yarım metre kadar kazılarak incelenir. Altından kemik parçaları ve bazı ev eşyaları ile su çıkan alanlara, uğursuzluk getireceği inancıyla çadır çatılmaz, oba kurulmaz.
Çadırın; tünlüğünden çatıldığı yere, keçesinin renginden iç düzenine kadar; elle tutulup gözle görülen her öğesi, bu mekanlarda yaşayanların yaratılışı, hayatı ve dünyayı algılayışlarını yansıtır.
Eski Türkler, göğü en kutsal ve en güçlü varlık olarak kabul eder; inançlarını, geleneklerini, maddi ya da manevi kültürlerini bu kabul üzerine kurarlar. Keçe çadırlarını göğe benzetmeleri ve rengi ne olursa olsun “mavi çadır” diye anmaları yine bu inanışın gereğidir.
Çadır Türkün küçük dünyasıdır; kubbesi hem şekil, hem mekan olarak gök kubbeyi simgeler. Çadırın üzerinde kurulduğu toprak parçası ise, dünyadır. Yine eski Türk inancına göre dünya değirmi olduğu için, çadırın oturtulduğu alan da değirmidir.
Çadır gök kubbe, çadırın direği gök direği ve baca olarak da kullanılan tümlüğü göğün kapısı gibidir. Kıl çadır özellikleri sayfasını ziyaret ettiniz.

Bir Cevap Yazın