Sokaklu çadır-Perdeli çadır

Sokaklu çadır-Perdeli çadır ve Sokaklu çadır-Perdeli çadır  kullanım alanları hakkında detaylı bilgilere yer veriyoruz.

Sokaklu Çadır Perdeli Çadır İpler ve bezlerden meydana gelen perdeli çadır, sefer sırasında sancakbeyinin barınağı görevini yapardı. Aynı şekilde abrizli çadırlara da rastlanmaktadır. Abriz terimi Farsça olup, kuyudan su çekmeye yarayan kovayı ifade etmektedir. Abrizli çadır teriminden muhtemelen, kısa bir temizlik yapılabilecek perdeli çadırı anlamak mümkündü.

Kıl Çadır

Sokaklu Çadır Perdeli Çadır

Sokaklu Çadır Perdeli Çadır

En eski gelenek ve kültürümüzün bir parçası olan kıl çadırlar, hem tarihi yapısı hem de otantik görüntüsüyle mekan sahiplerine en güzel mekanları oluşturmalarını sağlar. Günümüzde artık hemen her işletme sahibi kıl çadırlarını kullanarak müşterilerinin memnuniyetini ve konforunu ön plana çıkarmaktadır. Yıllarca Osmanlı sultanlarının savaş alanlarında kullandığı kıl çadırlar, zamana yenik düşmeden günümüze kadar gelmiştir. Kültürümüzün en güzel parçalarından biri olarak hala güzelliğini koruyan kıl çadırlar, hemen herkes tarafından tercih edilmektedir. Yaz ve kış mevsimlerinde özellikle tercih edilen kıl çadırlar hemen her mevsim rahatlıkla kullanılabilir. Sokaklu Çadır Perdeli Çadır özellikleri bilgilendirme

Kışları sıcak tutan yazları ise serinliği ile insanlara ferahlık veren ortamıyla birçok işletme sahibi tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Keçi kıllarının toplanarak ip haline getirilmesinden sonra dokunarak en güzel kıl çadır modelleri ortaya çıkarılır. El emeği göz nuru dökülerek yapılan kıl çadırlar, günümüzde mekan sahipleri tarafından tercih edilmektedir. İstenilen ölçülerde rahatlıkla dokunarak çadır haline getirilen kıl çadırlar ile mekanlarınıza farklı bir hava katarsınız. Şehir hayatından uzaklaşmak isteyen kişilerin ve mekan sahiplerinin her zaman kıl çadırlarını tercih etmesi bu yüzdendir. Sağlıklı hava sirkülasyonu sayesinde çadırların içi her zaman sağlıklıdır. Özellikle kolay yanmazlık özelliği sayesinde herkes tarafından tercih sebebi olmaktadır. Özel dokusu sayesinde yılan, akrep gibi tehlikeli hayvanları da uzak tutar.

Sokaklu Çadır Perdeli Çadır

Diğer Kıl çadır bilgileri için detaylı olarak aşağıdaki sayfalarımızı da ziyaret edebilirsiniz ve bilgilendirmeleri öğrenebilirsiniz.

Otağ – Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe Hakan Çadırı. Büyük ve görkemli çadır. Otak (Otav) veya Otu (Otuv) da denir. Moğollar ise Macan (Majkan, Mayhan, Mayıkan) derler. Çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Sokaklu Çadır Perdeli Çadır Osmanlı’da Padişah çadırlarına bu ad verilmiştir. Yeryüzü büyük bir otağa benzetilir. Yaşam Ağacı ise onun ortasındaki direktir. Türk kültüründe çadır önemli bir yere sahiptir. Kırgızlar Bozuy derler. Sokaklu Çadır Perdeli Çadır Farklı renklerdeki çadırlar farklı anlamlara gelir. Ak Otağ, Kara Otağ, Kızıl Otağ, Sarı Otağ gibi… Oğuz Han ölüp de yerine oğlu Gün Han tahta çıkınca kendi Altın Otağ kurdurur. Kendi otağının sağ yanına altı, sol yanına da altı çadır kurdurur. Sağ tarafa 40 kulaçlık bir direk diktirip başına altın bir tavuk koydurur, dibine ak bir koyun bağlatır. Sol yanına da 40 kulaç bir direk diktirip onun üzerine de gümüş bir tavuk koydurur, dibine kara bir koyun bağlatır. Koyun güç simgesidir. Bu bağlamda Türk yurdu ve devleti üç boyutludur. Doğu-Batı (Sağ-Sol), Kuzey-Güney ve Gök-Yer.Sokaklu Çadır Perdeli Çadır

  1. Akça Otağ: Kağan (Hakan) Çadırıdır. Korkut Ata öykülerinde Han’ların verdikleri şölenlerde, erkek çocuğu olanların oturduğu çadırdır.
  2. Gökçe Otağ: Kam Çadırıdır. Şamanlar, din adamları veya bilge Kocalar ayrı bir öneme sahip olup mavi renkli çadırda otururlar.
  3. Boz Otağ: Han Çadırıdır. Hanların seviyesi Hakana göre biraz daha düşük olduğu için biraz daha düşük bir statüyü ifade eder. Ayrıca vezirlerin çadırı da boz renklidir.
  4. Kızıl Otağ: Yüksek rütbeli ve saygın konumlu Devlet görevlilerinin otağıdır. Han’ların verdikleri şölenlerde, kız çocuğu olanların oturduğu çadırdır.
  5. Sarı Otağ: Düşük rütbeli Devlet görevlilerinin otağıdır. Han’ların verdikleri şölenlerde, kız çocuğu olanların oturduğu çadırdır.
  6. Kara Otağ: Soylu olmayan, sıradan halkın içinden çıkan ama sonradan mevki edinen Han’ların otağıdır. Ayrıca Han’ların verdikleri şölenlerde, çocuğu olmayanların oturduğu çadırdır.
  7. Yeşil Otağ: Din adamlarının çadırıdır. İslam dininin etkisiyle ortaya çıkmış olması muhtemeldir.

Bir Cevap Yazın